Bouwtact
Forel 58

3824 LC Amersfoort
06-18281326
info@bouwtact.nl

 

 

 

 

Werkwijze.

Vrijblijvend oriënterend gesprek.

Als eerste maken we afspraak voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, waarin we de bouwplannen en mogelijkheden bespreken.
Hierin komen zowel de technische als de esthetische aspecten van Uw plannen aan bod.
Het gesprek is bij voorkeur op de locatie, of indien U voldoende tekeningen en foto’s heeft van het object en de plannen kan het ook op ons buro in Amersfoort.

Omdat veel opdrachtgevers op werkdagen geen mogelijkheden hebben, is er de mogelijkheid om in de avond of op zaterdag af te spreken.

 

Meten bestaande situatie en programma van eisen en wensen.

Het goed in kaart brengen van de bestaande situatie is de eerste stap op weg naar een goed resultaat.
Alle van belang zijnde elementen worden gemeten en gefotografeerd zodat we een kloppende bestaande situatie op tekening kunnen zetten.

Ook bespreken we tot in detail Uw eisen en wensen en zetten dit om in een programma van eisen.

 

Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning.

Met het programma van eisen en de bestaande situatie creëren wij een voorlopig ontwerp waarin wij alle eisen en wensen verwerken en controle houden over het geheel zowel binnen als buiten.

Dit voorlopige ontwerp gaan we samen bespreken om tot een definitief ontwerp te komen.

De bestaande situatie, het definitieve ontwerp en alle nodige stukken ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning dienen we digitaal in bij het Omgevingsloket.

De gemeente heeft daarna 8 weken (bij een reguliere aanvraag) en 26 weken (bij een uitgebreide aanvraag) de tijd om de aanvraag te beoordelen en toetsen.

Als gemachtigde begeleiden wij Uw aanvraag totdat de vergunning is verleend.

 

Constructie berekening en tekening.

Als U voor Uw bouwplan een vergunning nodig heeft, dan eist de gemeente tevens dat U voor aanvang van de werkzaamheden een constructie berekening aanlevert waarin alle constructie elementen voorgeschreven en gecontroleerd zijn.

De aannemer mag zonder overleg niet afwijken van deze constructie berekening en moet alles uitvoeren als omschreven en getekend.

 

Vervolgwerkzaamheden.

Indien gewenst is er de mogelijkheid om vervolgwerkzaamheden uit te laten voeren, het gaat dan om de volgende zaken die allemaal afzonderlijk zijn aan te vragen:

 

Werkomschrijving / Bestek.

Voor de aanbesteding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden adviseren wij om een uitgebreide werkomschrijving (bestek) te laten maken.

In deze werkomschrijving staan alle werkzaamheden, materialen en kwaliteiten vermeld.

De aannemer moet zijn offerte opstellen aan de hand van de bouwtekeningen en de werkomschrijving.
Zo is voor alle betrokkenen duidelijk wat er geleverd en gemaakt gaat worden en voor welke prijs.

De bouwtekeningen en werkomschrijving dienen samen met de offerte van de aannemer als contractstuk tijdens de bouw.

 

Aanbesteding en contractvorming.

Wij kunnen U begeleiden in het moeilijke traject van aanbesteding tot contractvorming.

Samen met U kiezen we minimaal drie aannemers, bij wie we een goed gevoel hebben, die aan de hand van de bouwtekeningen en werkomschrijving een goede offerte en bijbehorende planning gaan opstellen die we binnen een van te voren bepaalde termijn tegemoet kunnen zien.

Wij pluizen deze offerte helemaal uit en adviseren U over de inhoud, waarna we in overleg kiezen voor de aannemer die de meest interessante offerte aanbied.

 

Werk of uitvoeringstekeningen.

Om tot het beste eindresultaat te komen en niets aan het toeval over te laten kunt U opdracht geven om werktekeningen te laten maken.

Het kan dan gaan om de volgende onderdelen:

-elektra tekeningen

-kozijntekeningen

-detail tekeningen

-sanitair tekeningen

 

Bouwbegeleiding.

Tijdens het bouwproces kunnen er situaties ontstaan waarbij U advies nodig heeft van een bouwkundig specialist.
Dit kunnen vragen zijn over constructies, afwerkingen, onvoorziene zaken, meerwerk (!) etc.

Tijdens het hele proces kunnen wij de werkzaamheden begeleiden en er zo voor zorgen dat de werkzaamheden op de juiste wijze worden uitgevoerd en het eindresultaat precies zo is als U het zich voorstelde.

De kosten voor bouwbegeleiding kunnen zich terugverdienen door het eventuele meerwerk goed te beoordelen en alleen toe te staan als dit ook daadwerkelijk nodig is.